torsdag 11 april 2013

If you're hungry for the sound of a lover saying sentimental things.


Jag tycker att Blossom Dearies musik är som våren.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar